Mag-disinfect para Protektado


Alam niyo ba na ang coronaviruses ay maaaring manatiling nakakahawa hanggang sa siyam na araw? Maging malinis at i-disinfect ang mga kagamitan upang ma-proteksiyonan ang inyong mga sarili mula sa mga viruses. Huwag kalimutang sundin ang mga bilin ng mga eksperto at manatiling updated sa balita.

Visit our website at http://www.berovan.com/
For more info please call:
Berovan Osmena – Cebu branch
tel#(32)253-4379 / 0917-5894395 / 0920-9543794
Berovan Insular – Mandaue branch tel# (32) 520-9181/ 0998-5933299

Location:
Contact: Address: Osmena Boulevard, Cebu City beside Rose Pharmacy across Red Cross
Contact: Address: Ground floor Insular Square, Tabok, Mandaue City Cebu

Visit our website at http://www.berovan.com/
for faster response.

source:https://www.facebook.com/LysolPH/
Source